سه شنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۱
4 دقیقه

آینده متاورس (دنیای آباد فردا یا ویرانه‌ای در مسیر فراموشی؟)

پیش‌بینی آینده متاورس که هیچ، تصور انسان‌ها از آینده خودشان نیز دائماً در حال تغییر...

9
سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
5 دقیقه

تفکر استراتژیک، قطب‌نمای موفقیت

بدیْ دنیا را فرا گرفته است. نیروهای تاریکی، قهرمانان ما را از هر سو محاصره...

1